In’s en out’s van een SAP implementatie

Steeds meer organisaties kiezen voor een ERP-Systeem. Daarmee kunnen ze de verschillende bedrijfsprocessen zoals productie, Finance en Warehousing, integreren in één systeem. Bij NRG-Office helpen onze Professionals organisaties binnen de Food & Industrie met implementaties. Maar, hoe gaat zo’n implementatie dan in z’n werk? Om antwoord te krijgen op die vraag, hebben wij een aantal collega’s gevraagd welke ervaringen zij hebben en hadden met SAP implementaties. We kijken mee met Supply Chain Professionals Arjen van der Meer, Louis Blaak, Bas van Lieshout en Jack Bunnik. Per fase hebben zij met elkaar de belangrijkste zaken omschreven.

 

SAP

Het delen van kennis bij NRG-Office

De voorbereiding

Arjen, key-user bij de implementatie bij een grote internationale speler binnen de Food industrie: ‘‘Een goede SAP implementatie valt of staat bij een goede voorbereiding. Denk daarbij aan het informeren en overtuigen van het personeel waarom de verandering noodzakelijk is, het goed doorlopen van de huidige processen (bijvoorbeeld: wat is overbodig? Wat kan beter?) en de selectie van een implementatiepartner die begrijpt wat de wensen en specifieke uitdagingen zijn.’’

Ook Louis heeft een SAP implementatie vanaf het begin af aan meegemaakt. ‘‘In de voorbereiding is het vooral belangrijk dat huidige bedrijfsprocessen goed omschreven worden en dat de key-users het concept van SAP goed leren begrijpen, zodat zij dat kunnen vertalen naar de bestaande bedrijfsprocessen.’’ Jack geeft aan: ‘‘De eindgebruikers moeten het systeem uiteindelijk eigen kunnen maken, daarom moeten zij van begin af aan goed geïnformeerd en begeleid worden met het systeem en de vorderingen daarin.”

Bas, die een SAP implementatie heeft meegemaakt bij een grote speler binnen de zuivelindustrie: ‘‘De eerste twee/drie maanden betrof de analysefase. In die fase werden zorgvuldig alle processen doorlopen om te kijken of de template alle bestaande processen afdekte. Indien dit niet het geval was, was het de taak aan de consultants om additionele standaard SAP functionaliteiten toe te voegen of maatwerk te ontwikkelen.’’

De hoofdfase

Om een duidelijk beeld te geven van de hoofdfase, leggen we het uit aan de hand van vier belangrijke punten:

  • Testen van het systeem – Werkt het systeem zoals het zou moeten werken? Kunnen alle processen die men in het oude systeem uitvoerde zonder problemen worden doorlopen in SAP? Vertoont SAP vreemd gedrag? Leidt de implementatie ertoe dat de SAP performance bij andere plants, die eventueel al met SAP werken, (nadelig) beïnvloed wordt? Het testen van het systeem wordt gedaan aan de hand van testscripts, waarin wordt vastgelegd of elke stap wel/niet succesvol kan worden afgerond. Indien er een probleem optreedt, wordt een consultant betrokken om een oplossing te zoeken en wordt het script net zo lang uitgevoerd, totdat er geen fouten meer in zitten.
  • Inrichten van master data – SAP kan gevuld worden met gigantisch veel masterdata, vaak meer dan wat in het oude systeem gebruikt wordt. Het inrichten van master data bestaat daarom uit een stuk migratie vanuit het oude systeem naar SAP (+ validatie) en het verzamelen en invoeren van gegevens die in het oude systeem niet gebruikt werden (het gebruik van deze extra master data kan een organisatie juist helpen om de voordelen van SAP maximaal te benutten).
  • Trainen van eindgebruikers – Het is belangrijk dat eindgebruikers een zorgvuldig samengesteld trainingsprogramma doorlopen. Gebruikers moeten bekend worden met de basisfunctionaliteiten van SAP (user interface, gebruik van transactiecodes, iets proberen te begrijpen van ‘SAP logica’) en tevens getraind zijn in alle verschillende processen waarbij ze betrokken zijn.
  • In kaart brengen van alle acties die voltooid moeten worden in het cut-over window  (= korte periode waarin SAP-systeem ‘live’ is en het oude systeem nog niet is afgekoppeld) tijdens de Go-Live. Denk hierbij aan het migreren van voorraden en overzetten van nog openstaande purchase orders. Dit is een stukje voorbereiding op de Go-Live op maximaal detailniveau.

De Go-Live

De meest cruciale fase van de implementatie is de Go-Live fase. Daarin wordt duidelijk of de organisatie klaar is voor de daadwerkelijke implementatie van het ERP-systeem. Sommige organisaties leggen voorafgaand aan de Go-Live fase de operatie een aantal dagen stil, zodat een gecontroleerde opstart gegarandeerd kan worden. Zodra de opstart plaatsvindt, is vanaf dat moment de organisatie volledig afhankelijk van het nieuwe ERP-systeem. Dit wordt hard change genoemd. Organisaties waarbij het niet mogelijk is om de operatie stil te leggen, zoals in de vers- en zuivelindustrie, kiest men voor een soft change implementatie. Daarbij is er een periode waarin de oude- en nieuwe werkwijze parallel aan elkaar worden gehanteerd. Wanneer het geïmplementeerde systeem ‘op eigen benen kan staan’ wordt de oude werkwijze losgelaten.

In beide gevallen is het belangrijk dat de werknemers in alle lagen van de organisatie getraind zijn om met het nieuwe systeem te kunnen werken. Het meest lastige aan de implementatie is dat alle puzzelstukjes, die vaak los van elkaar zijn ontworpen en getest, in een keer samen moeten vallen tot één geheel. Uiteraard is het noodzakelijk om in de voorbereiding- en hoofdfase eindeloos te testen en te trouble shooten, zodat mogelijke fouten in het systeem al zijn opgespoord en voorkomen. Echter, kun je in de testversie van het systeem nooit de volledige reikwijdte en dynamiek van de organisatie nabootsen.

Daarom is het belangrijk dat de key-users binnen de organisatie vanaf het eerste moment bij Go-Live aanwezig zijn, zodat zij mogelijke show stoppers direct kunnen opsporen en kunnen tackelen, zodat de impact voor de operatie uiteindelijk nihil is. Afhankelijk van de complexiteit van de processen en de vaardigheden van het personeel, duurt het gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat een organisatie volledig up-and-running is, ofwel gewend is aan het nieuwe systeem en de daarbij horende (nieuwe) werkmethoden.

Evaluatiefase SAP

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de eindgebruikers. Blijf beschikbaar voor de gebruikers: help met problemen, leg alles nogmaals rustig uit. Als je niet bereikbaar bent gaan medewerkers zelf in het systeem aan de slag, of erger nog; ze gaan workarounds bedenken. Dit kan het succes van je implementatie in de weg staan. Door rustig en constant te ondersteunen, help je frustraties voorkomen. Wanneer alles achter de rug is, is het erg belangrijk om succes en informatie te delen met iedereen. Denk aan informatie als: Waarom hebben we dit gedaan en wat heeft het opgeleverd? Benadruk daarnaast dat het belangrijk is om te blijven werken zoals besproken. Het schrijven van duidelijke instructies of aanpassing van de huidige instructies helpt hierbij. Vergeet bij deze instructies vooral niet te benoemen hoe je veel voorkomende problemen kunt oplossen. 

Meer weten over SAP implementaties?

Lijkt het jou leuk een SAP implementatie mee te maken, of zoekt jouw organisatie Professionals die een SAP implementatie kunnen ondersteunen? Binnen NRG-Office is er zeer veel kennis en kunde beschikbaar wat betreft SAP implementaties. Kijk eens tussen onze vacatures of neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Met je NRG-Office collega’s naar events

De Logistiek en Supply Chain markt is flink in ontwikkeling. Steeds meer bedrijven besteden de laatste jaren aandacht aan procesoptimalisatie. Voor NRG-Office betekent dit steeds meer opdrachten binnen verschillende bedrijven. Daardoor hebben we inmiddels een flinke groep NRG-Office Professionals, die met allerlei soorten opdrachten te maken krijgen. Juist nu de groep steeds groter wordt,  zorgen we ervoor dat de Professionals zo veel mogelijk extra mogelijkheden krijgen om als individu in ontwikkeling te blijven.

Het samenkomen van onze Professionals

We faciliteren zo veel mogelijk momenten, zodat je als Professional bij NRG-Office veel in contact kan komen met de andere Professionals. Dit doen we door kennissessies, ‘Officerdagen’ en Lean-trainingen te organiseren. Twee vliegen in één klap, want onze Professionals krijgen een beter onderling contact en kunnen zich hierdoor beter en sneller ontwikkelen. Echter zitten we niet stil en kan het altijd beter!

Nieuw idee

In augustus kwamen we in contact met JLN (Jong Logistiek Nederland). ‘JLN is hét platform gericht op Logistiek georiënteerde hbo-/wo-studenten en Young Professionals tot en met 30 jaar. We laten onze leden graag de logistieke wereld zien, van het bezoeken van topbedrijven tot aan het ontmoeten van interessante professionals’ (bron: JLN). De start van een mooie samenwerking! 7 oktober jl. heeft JLN een jaarcongres georganiseerd, gericht op ontwikkelingen binnen de Logistiek/Supply Chain markt. We kwamen hierdoor op het idee onze Professionals te stimuleren en de mogelijkheid te bieden, dit evenement samen te bezoeken. Onze collega, SC Improvement Specialist, Rene Vandewall, vatte deze ervaring voor je samen en geeft aan wat de toegevoegde waarde was.

Rene Vandewall: Het bezoek van congressen met collega’s

Betrokken zijn in Logistiek en Supply Chain, is betrokken zijn met wat er om ons heen gebeurt. Voor ons als NRG-Office Professionals gaat dit verder dan alleen bezig zijn met de dagelijkse operatie van onze opdrachtgevers.

Door de ontwikkelingen op het gebied van IT, systemen en manieren van transport, zijn er sterke veranderingen zichtbaar in de Logistiek en Supply Chain wereld. Om de laatste ontwikkelingen en innovaties in de sector mee te kunnen nemen in de dagelijks operatie, gingen we met een aantal collega’s naar het JLN jaarcongres.

NRG-Office Professionals aanwezig op JLN congres

Onze collega’s op het JLN congres

Bij het JLN jaarcongres stond het thema ‘Thinking outside of the logistics box’ centraal. Er werd onder andere gesproken over het verbeteren van de relatie met de leveranciers en hoe het leveren van online boodschappen er in de toekomst uit zal zien. Het riep daarnaast interessante vragen op als: “Hoe zou mijn opdrachtgever omgaan met haar leveranciers?” en “wat zijn de nieuwe manieren van leveren binnen nu en vijf jaar?” Samen met collega’s en medebezoekers konden we hier over nadenken en discussiëren.

Wat heeft het opgeleverd?

Het congres was voor mij een laagdrempelige manier om in een andere setting met mede collega’s te praten over het vakgebied en daarnaast nieuwe mensen te leren kennen die in dezelfde sector werken. Ik vond dat er interessante topics aan bod kwamen, die mij met een andere bril naar logistiek laten kijken. De interactie tussen spreker en publiek leverde interessante discussies op, die nieuwe inzichten hebben gebracht. Tevens was het een ideale manier om de algemene kennis te verbreden.

Vast punt op de NRG-Office agenda

Uit de feedback van onze Professionals bleek dat ze erg enthousiast waren, daarom zetten we als NRG-Office meer evenementen op onze jaarkalender. Op deze manier kunnen onze Professionals kijken waar hun interesse ligt en waar ze graag naar toe willen. Wederom geldt: het hoeft niet, maar het kan wel.

Geïnteresseerd?

Je bent onderdeel van een groep, maar toch is er aandacht voor jou als individu. Daarnaast bieden we genoeg mogelijkheden om je extra te ontwikkelen, naast je dagelijkse werkzaamheden. Klinkt dit voor jou ideaal? Check onze vacatures hier!

Werken en reizen bij NRG-Office

NRG-Office Professional Jeanique Westerhof

Jeanique Westerhof

We vinden het bij NRG-Office erg belangrijk dat onze Professionals zich op hun gewenste manier kunnen blijven ontwikkelen. Onder andere door samen met hen de geschikte opdracht te vinden en trainingen voor ze aan te bieden. Maar ook op manieren die niet altijd even voor de hand liggen. Heel soms komt het voor dat een Professional een wat ‘anders dan normaal’ wens heeft; bijvoorbeeld het maken van een reis. Wanneer dit qua planning en invulling mogelijk is, waarom niet? Jeanique, een van onze Professionals, maakte het bespreekbaar. Lees hier haar verhaal!

Jeanique Westerhof over werken en reizen bij NRG-Office

Al vanaf dat ik klein was ging ik elk jaar met mijn ouders minstens een keer per jaar naar het buitenland. We gingen vaak kamperen in Zuid-Europa in de zomer en skiën in de winter. In mijn tienerjaren probeerde ik met vakanties steeds een nieuw land te bezoeken. Steeds ging ik iets verder weg. Tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren. Hier ontmoette ik veel studenten uit andere landen en met andere culturen. Door alle verhalen van deze studenten over hun land, werd ik erg nieuwsgierig naar al deze landen. Op dat moment werd ik mij er heel erg van bewust dat niet iedereen zo leeft zoals wij in Nederland doen en dat er nog zo veel te zien en te beleven is buiten Nederland. Vanaf toen begon bij mij de wens te groeien, om meer van de wereld te zien.

Ik ga het gewoon vragen!

Na mijn studie koos ik er daarom voor om eerst een paar maanden te gaan reizen, voordat ik zou gaan werken. Na mijn eerste reis was ik direct verkocht en wilde ik vaker gaan en meer gaan zien. Ik had verwacht dat dit mijn enige reis zou worden. Ik dacht namelijk dat het moeilijker zou zijn om een paar maanden weg te gaan, zodra je eenmaal zou werken. Na mijn reis ging ik echter werken voor NRG-Office. Toen ik na twee jaar weer de kriebels kreeg om opnieuw te gaan reizen, heb ik dit met NRG-Office gedeeld. Tot mijn blijdschap reageerden ze juist erg enthousiast. Stiekem denkt iedereen er wel eens over na om te gaan reizen, maar niet iedereen heeft de mogelijkheid of de durf om het daadwerkelijk te gaan doen. Bij NRG-Office vond iedereen het juist heel tof dat ik de keuze maakte om een aantal maanden te gaan reizen! Een groot voordeel van een interim-organisatie is dat je tijdelijk in een opdracht zit en in goed overleg tussen de opdrachten door een reis zou kunnen maken.

Leerzaam

Naast dat reizen erg leuk is, is het ook erg leerzaam. Je leert veel over andere culturen, je ontmoet veel nieuwe mensen, je proeft veel nieuwe gerechten en ziet nieuwe dingen. Daarnaast word je uit je comfortzone gehaald, doordat je je in een vreemde omgeving begeeft waar andere regels gelden. Verder moet je creatief zijn, want in korte tijd wil je zo veel mogelijk zien, waardoor je je snel door een land wilt verplaatsen. Als planner was ik gewend om altijd van te voren een plan te hebben en vooruit te kijken naar wat je wilt doen en zien in een bepaalde periode. Tijdens deze reis heb ik juist geleerd om dat los te laten en open te staan voor alles wat er op je afkomt. Het heeft mij flexibeler gemaakt. Alles wat ik geleerd heb en over mezelf te weten ben gekomen tijdens het reizen, kan ik meenemen in mijn dagelijkse leven en werk.

Meer weten?

NRG-Office is altijd op zoek naar Professionals die onze opdrachtgevers verder kunnen helpen. Ben jij gedreven, professioneel en hou jij van gezelligheid op zijn tijd? Kijk dan maar eens tussen de uitdagingen!

 

Sparren over Supply Chain bij NRG-Office

Als Professional bij NRG-Office werk je op uiteenlopende opdrachten voor productiebedrijven binnen de Food & Industry. Het is dan fijn om te kunnen sparren met collega’s over ontwikkelingen, gebeurtenissen en dingen binnen de Supply Chain. Zo kun je sneller je kennis uitbreiden en inzetten bij projecten. Speciaal hiervoor hebben wij de ‘Officerdag’ in het leven geroepen. Om de week is er ruimte voor onze Professionals op ons kantoor in Nijmegen of in Amsterdam om samen te werken.

NRG-Office Amsterdam

Officerdag Amsterdam

In meerdere keukens kijken

Bij iedere organisatie spelen andere zaken. Het ene bedrijf heeft bijvoorbeeld net een SAP implementatie achter de rug, terwijl het andere bedrijf daar net mee gaat beginnen. Hoe mooi is het als een Professional die net een SAP implementatie achter de rug heeft, een andere Professional kan helpen door de ‘lessons learned’ te delen. Professionals helpen elkaar, juist omdát ze allemaal bij andere bedrijven actief zijn. Ze kunnen bij elkaar ‘in de keuken kijken’. Daarvan leren zijzelf, maar ook de bedrijven waar zij zitten, profiteren hiervan.

Eigen keuze

Boudewijn Honer en Erwin Rijndorp sluiten iedere Officerdag aan. Met hun jarenlange ervaring binnen de Supply Chain en bij NRG-Office kunnen zij veel collega’s op weg helpen. De Supply Chain wereld kan hectisch zijn en het kan erg druk zijn met werkzaamheden bij de projecten. We snappen dan ook goed, dat niet iedereen altijd aanwezig is bij de Officerdagen. En dat is prima. Voor ons als NRG-Office is het belangrijk dat we onze Professionals faciliteren in hun ontwikkeling. Of dat nou is door een mooie opdracht aan te bieden, of door de mogelijkheid te bieden onderling te sparren.

NRG-Office Nijmegen

Officerdag Nijmegen

Interesse?

Lijkt het jou wat om onderdeel te worden van een groep waar jouw ontwikkeling voorop staat met de mogelijkheid om dit op jouw eigen manier in te vullen? Laat het dan aan ons weten. We gaan graag met je in gesprek!

Blijf je als Professional ontwikkelen bij NRG-Office!

Groei NRG-Office

NRG-Office groeit flink, dat merken we aan alles. De keuze uit het aantal opdrachten wordt steeds groter. Om een idee te geven: in juni 2015 was Sjoerd Klem de 13e Professional die zijn start maakte bij NRG-Office. Twee jaar later, in juni 2017, startte Esmée Moreau als de 40ste Professional. Grofweg een verdriedubbeling van het aantal Professionals in een kleine twee jaar tijd. Voor ons als bedrijf betekent deze groei dat we met nog meer energie de juiste aandacht geven aan onze medewerkers, zodat iedereen zich nog net zo thuis voelt als in 2015.

Professionals die bij ons werken vinden drie zaken namelijk erg belangrijk: persoonlijke aandacht, betrokkenheid en professionaliteit. Het draait hierbij om gezellige en geïnteresseerde mensen om je heen, maar ook om ruimte voor ontwikkeling naast het werk dat je doet en op de hoogte blijven van wat er binnen de organisatie speelt.

Onderlinge betrokkenheid

Dit faciliteren wij op verschillende manieren. Zo werken de Professionals om de twee weken afwisselend vanuit onze locaties in Nijmegen of Amsterdam voor hun opdracht, zodat ze met elkaar ideeën, problemen of ontwikkelingen binnen de Supply Chain kunnen uitwisselen. ‘Work hard, play hard’ is voor ons geen loze kreet: we zorgen ervoor dat we regelmatig informele activiteiten met elkaar hebben, zoals weekendjes weg, uitjes of een spontane borrel. Daarnaast is er in de vorm van Nienke Fundter een Resource Manager aangenomen. Nu hebben onze Professionals een vast aanspreekpunt om hun persoonlijke en gezamenlijke behoeften aan te geven. Reden hiervoor is dat dit hen extra ondersteuning geeft bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Lean training

Er bleek al snel behoefte aan een Lean training. Zo gezegd, zo gedaan. In ongeveer 6 weken werden de Professionals die nog geen Lean Green Belt hadden, klaargestoomd voor het examen dat ze te wachten stond. Een aantal keer kwamen ze samen voor een aantal praktijklessen, welke gegeven werden door VOAA. Medio Juli was het dan zover: het examen! Binnen 2 maanden hebben nu tien Professionals hun Lean Green Belt certificering binnen. Kennis die ze gelijk weer kunnen inzetten bij hun opdracht.

We zijn blij dat we, door goed te luisteren, met deze Lean training onze Professionals tegemoet konden komen aan hun wensen. Want het gaat er niet om wat wij willen, het gaat erom wat onze Professionals nodig hebben om met plezier hun werk te kunnen blijven doen en zich te kunnen blijven ontwikkelen!

Examen NRG-Office Nijmegen

Interesse?

Kijk eens tussen onze vacatures of er iets voor jou bij staat. Wij horen graag van je als dit het geval is!

NRG-Office Amsterdam

NRG-Office Amsterdam

NRG-Office Amsterdam

Ook in Amsterdam kun je bij NRG-Office terecht!

Sinds een jaar is NRG-Office ook gevestigd in Amsterdam. Doordat het aantal professionals dat in de randstad werkt en woont toeneemt, is er besloten een tweede, centrale locatie te openen. Centraal gelegen in Amsterdam, vrijwel direct als je de A2 afslaat, bevindt zich het kantoor van NRG-Office aan de Joan Muyskens 22. Ook hier zijn we dag in dag uit bezig met het zoeken van de geschikte professionals. Daarnaast zijn al onze medewerkers hier altijd welkom om te komen werken of als ze gewoon even behoefte hebben aan gezelligheid! Eventuele kandidaten kunnen zelf de keuze maken of ze in Nijmegen of in Amsterdam op gesprek willen komen. Zo willen we de flexibiliteit van NRG verhogen.

Groei

Het werd steeds lastiger om al onze officers vanuit Nijmegen te faciliteren, daarom is er ongeveer een geleden besloten om een tweede NRG vestiging te openen in de randstad. Amsterdam was voor ons een geschikte locatie, omdat veel van onze opdrachtgevers in deze regio actief zijn. Daarnaast is het niet voor iedereen praktisch om vanuit de randstad telkens naar Nijmegen te moeten reizen. Onze medewerkers staan bij ons centraal, dus moeten ze ook makkelijk bij ons terecht kunnen, zowel in Nijmegen als in Amsterdam. Daarom zorgen alle medewerkers op het kantoor dat ze minimaal een dag per week werken vanuit Amsterdam.

Mogelijkheden

Op het kantoor zijn dezelfde mogelijkheden als in Nijmegen. Er zijn voldoende flexwerkplekken en is er een ruimte waar je rustig alleen kunt werken of besprekingen kunt houden. Met een professionele en persoonlijke look past dit kantoor precies bij onze identiteit. Onder het kantoor is een horecagelegenheid gevestigd, hier zijn voor onze medewerkers eventueel ook mogelijkheden om te werken of besprekingen te houden. Afgelopen vrijdag hebben we hier dan ook een geslaagde borrel gehad met z’n allen!

charlotte-zweers

Charlotte Zweers(Links)

Vanaf morgen, 1 november, komt er een vaste kracht bij op het kantoor in Amsterdam.  Het afgelopen jaar werkte namelijk alleen business manager Jessica Lof hier vast, met dagelijks andere collega’s uit Nijmegen. Nu krijgt ze er een recruiter bij. Charlotte Zweers zal vanaf morgen starten. Wij kijken er erg naar uit dat ze gaat beginnen en wensen haar alvast heel veel succes!

 

 

Succesvolle samenwerking NRG-Office en Schut Papier.

NRG-Office

NRG-Office supply chain professional Elco Wursten is na ruim een jaar klaar met zijn interim-opdracht bij Schut Papier. 

Vorig jaar begon Elco Wursten, een van onze Supply Chain professionals, aan zijn interim opdracht bij Schut Papier. NRG-Office is dan ook zijn blij om te zien dat de samenwerking goed is verlopen. Als bedankje kreeg Elco deze mooie taart. Bij NRG-Office zijn wij constant bezig de juiste supply chain professionals op de juiste plek te krijgen. We krijgen dan ook energie als een opdracht met succes wordt afgerond. De samenwerking tussen NRG-Office en Schut Papier blijft gelukkig wel bestaan, want Supply Chain professionals Timon Kodde en Boudewijn Honer blijven werkzaam bij Schut.

Schut Papier

Schut Papier is een bedrijf opgericht in 1618, toentertijd onder de naam ‘De Veentjes’. Vandaag de dag is het een bedrijf dat papier maakt uit allerlei dingen, bijvoorbeeld vezels van tomaten of paprikaplanten. De specialiteit ligt in het maken van speciaal kwaliteitspapier, zoals het kunstenaarspapier dat overal in de wereld gebruikt wordt. Jaarlijks maakt Schut ongeveer 765 verschillende soorten papier, soms zelfs tien verschillende soorten per dag. NRG-Office is dan ook vereerd om Schut Papier als een van onze opdrachtgevers te  mogen noemen.

Werkzaamheden

Elco had bij Schut Papier voornamelijk de verantwoording over de productieplanning. Daarnaast werkte hij met de stamgegevens van artikelen in NAvision, een ERP-systeem. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is een soort computerprogramma/software die wordt gebruikt voor de ondersteuning van de processen binnen het bedrijf. In het systeem beheerde, wijzigde en maakte hij stamgegeven van artikelen. Deze werkzaamheden worden nu overgenomen door Timon Kodde.

Intertaste

Vanaf maandag is Elco begonnen als supply chain professional bij een nieuwe interim-opdracht. Namelijk bij het innovatieve Intertaste te Utrecht.Hij gaat hier de functie material supply planner bekleden. Dit houdt in dat hij een ondersteunende rol tussen inkoop en supply chain gaat vervullen.