Privacy statement

Jouw privacy, ons beleid

Iedere dag zetten we ons 100% in om professionals te ondersteunen bij hun carrièreontwikkeling en om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij de inzet van de juiste medewerkers om zo de voedsel- en maakindustrie naar een hoger niveau te tillen. Dat doen we met inzet van interim professionals en met werving & selectie. 

Om ons werk voor jou te kunnen doen, hebben we bepaalde persoonlijke informatie nodig. Wij vinden het belangrijk dat jij weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Het gaat namelijk om jouw privacy en daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Hoe we dat doen? Dat lees je allemaal in dit privacy statement, wat geldt voor LinkedLabels en de bedrijven die onder LinkedLabels vallen, zoals wij, NRG-Office. 

1.   Verzamelen van persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens van onze eigen medewerkers en personen die (mogelijk) voor of met LinkedLabels gaan werken. Concreet verzamelen wij deze persoonsgegevens met als doel:

 • Werving & selectie van eigen medewerkers; 
 • Werving & selectie van personen die gedetacheerd worden bij externe klanten; 
 • Werving & selectie van personen in opdracht van externe klanten, die in dienst treden bij externe klanten; 
 • Detachering (bij elkaar brengen van opdrachtgever en gedetacheerde); 
 • Het bijhouden van onze personeelsadministratie; 
 • Eigen bedrijfsvoering; 
 • Marketingdoeleinden, waaronder de werking van de websites en (persoonlijke) e-mails; 

Wettelijk is de grondslag voor deze gegevensverwerkingen door LinkedLabels het ‘gerechtvaardigd belang om haar reguliere bedrijfstaken uit te voeren’. Als deze wettelijke grondslag volgens ons ontoereikend is, vragen wij uitdrukkelijk toestemming aan de betrokkene om zijn gegevens te verwerken. In het geval van de personeelsadministratie verplicht de wet ons vaak om persoonsgegevens te verzamelen of te delen met andere partijen, zoals de Belastingdienst. 

Wij hanteren altijd het uitgangspunt dat wij niet meer gegevens vragen dan noodzakelijk om ons werk te kunnen doen en wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Onze Privacy Officer (Anke Berden) houdt hier toezicht op. 

2. Delen van persoonsgegevens met anderen
LinkedLabels kan persoonsgegevens van personen die voor LinkedLabels werken of op een andere manier met LinkedLabels zijn verbonden, delen met andere partijen. Dat zijn bijvoorbeeld: 

 • (Potentiële) opdrachtgevers of werkgevers; 
 • Overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst); 
 • Marketingkanalen, zoals Google (Ads). Google gebruikt persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties, bijvoorbeeld voor remarketing. Tags op onze pagina zorgen ervoor dat dit mogelijk is. Wil je daar meer over weten? Lees hier dan meer over het beleid van Google;
 • Leveranciers (wanneer zij bijvoorbeeld applicaties beheren, denk hierbij aan CRM-systemen als Salesforce & HubSpot); 
 • Politie en Gerechtelijke instanties (uitsluitend op basis van een gerechtelijk bevel of een vonnis). 

Het delen van persoonsgegevens met derden, doen wij alleen als daar een gegronde reden voor is. Dit kan zijn het uitvoeren van de overeenkomst met personen die voor LinkedLabels werken, een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang in onze bedrijfsvoering. De persoon om wie het gaat informeren wij altijd voordat wij persoonsgegevens delen, tenzij de wet ons dat verbiedt. 

LinkedLabels geeft geen persoonsgegevens door aan partijen die buiten de Schengenzone (Verdragen van Schengen) vallen.  

3. Jouw rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens LinkedLabels over jou heeft verzameld? Hebben wij onjuiste gegevens of wil je dat jouw persoonsgegevens niet langer bekend zijn bij LinkedLabels? Stuur dan een onderbouwd verzoek naar onze Privacy Officer. Ook in geval van dit verzoek, zijn wij zorgvuldig. Daarom vragen we je om je te legitimeren, zodat wij er zeker van zijn dat je bent wie je zegt dat je bent. Na legitimatie proberen wij binnen vier weken tegemoet te komen aan jouw verzoek. Als wij hiervoor toch meer tijd nodig hebben, laten wij je dat zo snel mogelijk weten. 

Voor bepaalde gegevens die LinkedLabels verzamelt, geldt een wettelijke bewaartermijn. Dit betekent dat wij sommige gegevens niet mogen verwijderen, maar ook dat wij gegevens na afloop van die bewaartermijn weggooien. In dit laatste geval kunnen wij deze gegevens na afloop van die bewaartermijn niet meer aan je verstrekken. 

4. Beveiliging
LinkedLabels beschermt jouw persoonsgegevens met technische maatregelen én door duidelijke afspraken te maken met haar medewerkers en partijen met wie LinkedLabels samenwerkt. Jouw persoonsgegevens zijn zo niet alleen beschermd tegen diefstal en inbreuk van buitenaf, maar wij zorgen er ook voor dat alleen die medewerkers de gegevens inzien die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 

LinkedLabels verkoopt geen gegevens aan derde partijen.

5.   Datalekken
Ondanks dat LinkedLabels er alles aan doet om persoonsgegevens goed te beveiligen, kan het voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk in verkeerde handen terecht komen of dreigen te komen. LinkedLabels heeft voor die situatie een Protocol Datalekken. Dit protocol beschrijft hoe LinkedLabels handelt in geval van een datalek. Ons uitgangspunt is altijd om het lek zo snel mogelijk te dichten, de schade voor betrokkenen zo beperkt mogelijk te houden en herhaling te voorkomen.

Denk je een datalek ontdekt te hebben in onze systemen? Meld dit dan bij onze Privacy Officer. 

6. Cookiebeleid
Bezoek je onze website dan worden er automatisch functionele, analytische en tracking cookies geplaatst op jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die ervoor zorgen wij in Google Analytics 4 kunnen zien welke pagina’s bezocht worden en hoe bezoekers formulieren en andere functionaliteiten gebruiken. Daarnaast gebruiken wij tracking cookies in samenwerking met derden om je relevante vacature advertenties te tonen en zodat onze advertentiepartners hun diensten kunnen leveren. Wij zien de bezoeker tot het niveau van ‘locatie gebruiker’. Uit deze gegevens kunnen wij niet jouw IP-adres achterhalen. Wel kunnen we op basis van locatie, IP-adressen van organisaties en UTM-links personalisaties doorvoeren. Zo blijven we zo relevant mogelijk.

Wil je geen cookies van onze website op jouw computer, tablet of telefoon? Bij de instellingen van je internetbrowser kun je cookies in- en uitschakelen en verwijderen. Dit doe je zelf, omdat cookies op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van jouw cookie instellingen vind je in de ‘Help’ functie van je browser. 

7. Meer informatie, klachten en vragen
Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen of aanvullingen, of ben je niet tevreden over de manier waarop LinkedLabels omgaat met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze Privacy Officer, Anke Berden privacy@linkedlabels.nl

Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens

8. Tot slot
Wij kunnen ons privacy statement altijd wijzigen, bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet of de rechtspraak of bij ontwikkelingen rond onze bedrijfsactiviteiten. De meest recente versie vind je op onze website. 

Dit privacy statement is vastgesteld door de directeur van LinkedLabels d.d. 12 mei 2023.